ÕPIRING - mis see on?
Projekt:"Õpiring: Ise tehtud, hästi tehtud" 

Eesti Külaliikumise Kodukant projekt Õpiring: Ise tehtud, hästi tehtud 
Kodukandi Koolituskeskus on Eesti Külaliikumise Kodukant poolt loodud täiskasvanutele õppimisvõimalusi pakkuv erakool. Tulenevalt Eesti Külaliikumise Kodukant eesmärgist, toetada maapiirkondade arengut, on ka Kodukandi Koolituskeskuse eesmärgiks pakkuda õppimisvõimalusi eelkõige just maapiirkondades elavatele inimestele, tuues need võimalikult lähedale – küladesse, maakonna keskustesse. Ka käesoleva projekti abiga toetatakse nimetatud eesmärke, kasutades selleks õpiringi meetodit kui võimalust jõuda soovitud tulemusteni. Õpiring on grupp inimesi, kes käib koos informaalsel alusel omavahel kokku lepitud teema või probleemide arutamiseks ja analüüsimiseks, moodustub vabatahtlikkuse alusel ning põhineb võrdsuse, koostöö ning enesemääratlemise põhimõttel. Osavõtjad õpivad üksteiselt, suurendavad seeläbi enda teadmisi ning tegelevad pideva enesearendusega. Oluline on täheldada, et õppijad saavad ise valida, kuidas ja mil viisil teadmisi omandada. Selline õppimine ei too kaasa ainult uute teadmiste omandamise vaid ka õppija enesekindluse ning iseseisvuse kasvu, mis omakorda on toimivama kodanikuühiskonna alustalaks.

 

Maapiirkondades elavate inimeste võimalused on piiratud nii pakutavate õppimisvõimaluste, neid huvitavate teemade kui ka isiklike rahaliste ressursside tõttu. Külakogukondades asuvad tihti täiskasvanu- kui ka kodanikuharidusest kõrvale jäänud sihtgrupid. Projekti üldeesmärgiks on toetada ning tutvustada õpiringide loomist kui võimalust maapiirkondades, küla kogukondades elavatel täiskasvanutel õppida oma initsiatiivist, huvist ja eesmärkidest lähtuvalt. Õpiringides osalevad inimesed, sealhulgas õpiringide juhid, on seeläbi kaasatud ka küla kogukonna elukvaliteedi ja maapiirkondade arengu ning kodanikuhariduse kättesaadavuse tagamise toetamisse.