asutajad
asutajad 29.04.1994


Õpiringide Selts SEMUD on asutatud 29.04.1994

Täiskasvanute vabahariduse rahvuslik programm aastal 1995 kirjutab: „Õpiringi moodustab ühise huvi alusel ühinenud õppijate rühm, kes teatud perioodi jooksul plaanipäraselt kokku saab, et endi hulgast valitud juhi eestvedamisel või õpetaja juhendamisel teatud nähtusi ja protsesse tundma õppida, oma oskusi ja võimeid arendada. Õpiring võib oma tegevusele toetust taotleda, kui selles on vähemalt 5 osavõtjat ja 20 tundi õppusi aastas.“

2011 aastal ilmunud projekti NOPROS raames koostatud

 Õpiringi juhendaja käsiraamat

käsiraamat PDF

 

Õpiringi juhtide kogemusi oma ringide läbiviimisel võib aga lugeda lehest  Meie Semud